• Levering tot in het keukenkastje
  • Geen langlopende contracten
  • Persoonlijk en deskundig
PRIVACYBELEID COFFEE IN COMPANIES BV (CinC BV)
OVER ONS PRIVACYBELEID
CinC BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.
OVER DE GEGEVENSVERWERKING
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
WIE IS VERANTWOORDELIK VOOR DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?
Coffee in Companies BV (cinc.nl), gevestigd aan De Aaldor 16, 4191 PC Geldermalsen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.
WAAROP IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die CinC BV verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met CinC, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.
WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of CinC-klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw CinC BV bestelgeschiedenis.
VAN WIE VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS EN HOE KRIJGEN WIJ DEZE GEGEVENS?
Wij verwerken bedrijfsgegevens van (potentiele) klanten en leveranciers, maar ook van personen die namens deze bedrijven contact hebben gehad met CinC BV, zoals (zakelijke) contactpersonen van leveranciers en (potentiele) klanten.
We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice.
In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen (leadgeneratoren), maar alleen wanneer u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken Om bijvoorbeeld een offerte te ontvangen.
WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U EN WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DIE?
  • Gegevens voor het verstrekken van offertes
Als u direct of indirect (website of leadgenerator) een offerte bij CinC BV aanvraagt hebben wij bepaalde gegevens nodig om u van dienst te kunnen zijn. Hiervoor vragen wij uw bedrijfsnaam, eigen naam en/of contactpersoon, telefoonnummer, bedrijfsadres, emailadres en bedrijfssituatie (aantal werknemers ed.)
 
  • Gegevens voor het verwerken van uw bestelling
Als u een order plaatst, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om u op te kunnen nemen in ons routesysteem en uw bestellingen te kunnen bezorgen. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij uw bedrijfsnaam, contactpersonen, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten.
GEGEVENS VOOR MARKETING
We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met u willen delen. We delen die graag via mail of telefoon.
Als u bij ons een klantnummer heeft en één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailen we u suggesties, informatie over onze artikelen en diensten op basis van uw aankopen. Deze mailingen kunnen gericht zijn aan uw algemene bedrijf emailadres maar ook meer gericht aan u aan contactpersonen in uw organisatie.
Als u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij u ook andere informatie mailen, zoals de aanbiedingen, algemene acties of aanbevelingen en informatie over uw aankoophistorie.
GEPERSONALISEERDE ADVERTENTIES
Wij, onze advertentienetwerken en mediabureaus kunnen u advertenties tonen op CinC.nl. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derde(n). Uw surf, zoek-, en koopgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, uw IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee u surft. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie.
GEGEVENS UIT KLANTONDERZOEKEN
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we uw gegevens (klant ID, e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier helpt u ons nog beter te worden.
Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.
GEGEVENS OM FRAUDE TEGENTEGAAN
Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.
SOCIAL MEDIA
Als u social media zoals Facebook gebruikt, kunt u via ‘like en share’ knoppen op CinC.nl artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, met uw vrienden delen op uw social media account. CinC.nl krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacy beleid van de social media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.
MET WIE WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
LOGISTIEKE PARTNERS
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Naast onze eigen routedienst maken wij gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
ANDERE EXTERNE DIENSTVERLENERS
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in (bijvoorbeeld: transportbedrijven, technische dienstverleners). Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig, denk hierbij aan contactpersonen en de bijbehorende telefoonnummers. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.
Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:
  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • het ondersteunen bij onze technische service;
  • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
  • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten en incassobureaus.
DE OVERHEID
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.
WAAR SLAAN WIJ UW GEGEVENS OP?
Wij maken gebruik van de diensten van AFAS software voor wat betreft de administratie van onze bedrijfsvoering (ERP, Ordermanagement, CRM, Financieel). De gegevens slaan wij zowel lokaal als in de Cloud op. De gegevens zijn uitsluitend te bewerken door de medewerkers met de autorisatie om dit te doen, dit is d.m.v. autorisatie rollen in AFAS ingericht: manager back office, manager operations, medewerkers back office en financiële administratie.
BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
UW RECHTEN
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
INZAGERECHT
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
RECTIFICATIERECHT
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van CinC Bv. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.
GOOGLE ANALYTICS
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.
FEEDBACK
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, dan kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen, die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren.
WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
CONTACT OPNEMEN BIJ VRAGEN
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van CinC BV, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
 
Contactgegevens
CinC BV
De Aaldor 16, 4191 PC Geldermalsen, Nederland
T 0882 101 101
E walter.lutterman@cinc.eu
Contactpersoon voor privacyzaken: Dhr. W.G. Lutterman